سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
حوزه 
مدرس  
1395/06/20 
1395/11/20 
مدرس کتب نحوی پایه اول 
همکاری 
آموزش وپرورش 
مدرس 
1394/07/04 
1395/02/01 
تدریس کتاب پایه هشتم «تفکر و سبک زندگی»، امام جماعت دو مقطع ابتدایی وراهنمایی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا «علیها السلام» 
امام جماعت 
1395/07/03 
1395/12/24 
امام جماعت نماز ظهر